คิง ประกาศรางวัลกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Kaizen) ประจำปี 2561

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จัดกิจกรรมสรุปโครงการข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Kaizen) ประจำปี 2561 พร้อมประกาศรางวัลข้อเสนอแนะดีเด่น โดยมี คุณวิชัย กนกวลัย (กลาง - สวมเสื้อสีเหลือง) ผู้จัดการโรงงาน บจก.น้ำมันบริโภคไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สาขาปู่เจ้า)

โดยกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Kaizen) นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร โดยการเสนอแนะกิจกรรมที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงภายในองค์กร ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มีหัวข้อที่นำเสนอทั้งหมด 44 เรื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 หัวข้อ ได้แก่

1.เรื่อง ทำทางเดินไปสว่านรับวัตถุดิบ โดย นายเสนอ นาคา

2.เรื่อง ต่อท่อหายใจ ท่อระบายอากาศถังล้างผ้า กรองไข 1 โดย นายชูศักดิ์ เพื่อนพิมาย