คิง มอบทุนวิจัยกว่า 1.7 แสนบาท หนุนนิสิต – นศ. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง (นั่งกลาง) เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนวิจัยจากโครงการ"การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง หรือ King Rice Oil Group Award" เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่โชว์ไอเดียต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย จำนวนเงินกว่า 1.7 แสนบาท โดยมี นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาโภชนาการ เทคโนโลยีทางอาหารและคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ได้รับทุนวิจัยจำนวนรวม 6 ทุน จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ มหิดล ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ บจก.น้ำมันบริโภคไทย