คิง มอบน้ำมันรำข้าวเพื่อประกอบอาหารกลางวัน แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง 2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม และ 3.โรงเรียนวัดคันลัด จำนวนโรงเรียนละ 10 ลัง รวมทั้งสิ้น 30 ลัง โดยมี อ.ปราณี ขำดวง ตัวแทนตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ทรงคนอง พระมหาบรรพต ปัญญาวุฒิโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม และ นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด เป็นผู้รับมอบเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา