คิง ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในงาน Thai Rice Contest 2020

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมออกบูธในงาน “การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 (Thai Rice Contest 2020)” จัดโดยกรมการข้าว เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โอกาสนี้ คุณนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เยี่ยมเยียนบูธน้ำมันรำข้าวคิงภายในงานและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย