คิง สนับสนุนชุดฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล และ น้ำมันรำข้าวคิง ให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

เร็วๆ นี้กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนชุดฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 198 ชุด มูลค่า 33,376 บาท และมอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 ลัง เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ