“คิง” ให้ความรู้คุณประโยชน์น้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่นักศึกษา ม.สยาม

     คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ได้บรรยายให้ความรู้ข้อมูลคุณประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม หลังจากที่กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติด้านอาหารและเบเกอรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 สาขาวิชาดังกล่าว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562