“คิง” ให้ความรู้คุณประโยชน์น้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่นักศึกษา ม.รามคำแหง

     คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ได้บรรยายให้ความรู้ข้อมูลคุณประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่นักศึกษาภาควิชา คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯสำหรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติอาหารและเบเกอรีไปก่อนหน้านี้ ในงาน “ร้อยเรียงวัฒนธรรมสู่นวัตวิถี” ณ ห้องประชุม อาคารศรีชุม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย คุณสุริยา ได้มอบชุดของขวัญน้ำมันรำข้าว King ให้แก่ อาจารย์เหมือนแพร รัตนศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารไทยโบราณ 4 ภาค ทั้งคาวและ หวาน โดยใช้น้ำมันรำข้าวคิงเป็นส่วนประกอบให้ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายได้ทดลองชิมอีกด้วย