บจก.น้ำมันบริโภคไทย สาขาปู่เจ้า รับใบประกาศนียบัตรร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

คุณพงศธร บรรลือศักดิ์ หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรม บจก.น้ำมันบริโภคไทย สาขาปู่เจ้า เข้ารับประกาศนียบัตรในการร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”  จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จาก คุณนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ