มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา และครอบครัวคุณประสพ สันติวัฒนา มอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท สนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา คุณประเวศ สันติวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และ คุณมัลลิกา สันติวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ตัวแทนมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา และครอบครัวคุณประสพ สันติวัฒนา มอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท พร้อมกับ น้ำมันรำข้าวคิงให้แก่สถาบันประสาทวิทยาเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษประสาทวิทยา อาคารรัชมงคล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา