กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “Love of Cardiac Children”

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จำนวน 1 แสนบาท ในคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “Love of Cardiac Children” เนื่องในวาระ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์ฯ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ณ โรงละคร M Theatre

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังร่วมนำน้ำมันรำข้าวคิง โอรีซานอล 12,000 ppm ขนาด 250 ml มาแจกให้กับผู้ร่วมงานได้นำกลับไปประกอบอาหารเพื่อสุขภาพกันอีกด้วย