คิง มอบทุนพัฒนาพื้นที่-เอามื้อสามัคคี แก่เกษตรกรในโครงการทุนพอเพียงฯ จ.กำแพงเพชร

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบทุนสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรแก่เกษตรในโครงการ ทุนพอเพียง โดย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ปี 3 แก่ เกษตรกรจาก จ.กำแพงเพชร พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “๙ ตามศาสตร์พระราชา คืนชีวิตให้แผ่นดิน อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานจิตอาสากลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงร่วมกิจกรรมอีกด้วย