คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง รวม 30 ลัง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 12,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 รวม 30 ลัง โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่ผู้แทนรับมอบของแต่ละโรงเรียนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา