คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 10 ลัง แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง เกรดมาตรฐาน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 ลัง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน และนักมวยของโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้