คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 ลัง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น 30 ลัง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว จำนวน 10 ลัง โรงเรียนบ้านหนองพลับ จำนวน 10 ลัง และโรงเรียนหนองพลับวิทยา จำนวน 10 ลัง เมื่อเร็วๆ นี้