คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 30 ลัง ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แจ่มเต๊าะอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.เชียงใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร รวม 30 ลัง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แจ่มเต๊าะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และฝายแม่จรหลวงตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสบวาก โรงเรียนบ้านแม่วาก และโรงเรียนบ้านแม่มะลอ โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ