คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 30 ลังให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการประตูคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงขนาด 1 ลิตร จำนวน 30 ลัง สำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการประตูคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนวัดป่าเกด และศูนย์เด็กเล็กตำบลทรงคนอง โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (ที่ 2 จากซ้าย) องคมนตรี รับมอบน้ำมันรำข้าวคิงและถ่ายรูปร่วมกันกับ คุณนวพร สันติวัฒนา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา