คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 50 ลัง แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา คุณศศิกมล สุภัคดำรงกุล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 50 ลัง เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของฝ่ายชะกาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด โดยมี คุณพีรพงศ์ บุญมา (ที่ 3 จากซ้าย) คณะตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาลเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ