คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 10 ลัง สำหรับประกอบอาหาร แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมกันนี้ คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ยังได้เข้ารับฟังโอวาทจากคุณประวิทย์ ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารที่ให้การสนับสนุนทีมมาโดยตลอด