คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี รวม 30 ลัง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนดอนขุนห้วย และโรงเรียนวัดหนองศาลา รวม 30 ลัง โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา