คิง มอบน้ำมันรำข้าว 100 ลัง สนับสนุนโครงการตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณประเวศ สันติวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบ น้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 100 ลัง ให้กับที่ว่าการอำเภอบางไทร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำโครงการตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายเฉลิมชัย สระบัว (ที่ 2 จากซ้าย) นายอำเภอบางไทรเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา