คิง มอบ 2 ล้านบาท หนุนทีมแพทย์พยาบาล รพ.กรุงเทพฯ-ตจว. สู้ภัยโควิด19

นางสาวนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บจก.น้ำมันบริโภคไทย ผู้แทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เข้าพบ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รพ.รามาธิบดี เพื่อมอบเงินสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยโรค Covid-19 จำนวน 400,000 บาท โดย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลต่างๆอีก จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 400,000 บาท รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 400,000 บาท รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ จำนวน 400,000 บาท รพ.สมุทรปราการ จำนวน 200,000 บาท รพ.มหาราชนครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท และ รพ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท