คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง รวม 30 ลัง สำหรับประกอบอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงเกรดมาตรฐาน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 30 ลัง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่ผู้แทนรับมอบจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางชุม โรงเรียนบ้านรวมไทย และโรงเรียนต.ช.ด.บ้านย่านซื่อในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา