คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงสำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวม 30 ลัง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงเกรดมาตรฐาน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 30 ลังเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่ผู้แทนรับมอบจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่บน โรงเรียนบ้านหนองเกด โรงเรียนบ้านหนองกระทิง และโรงเรียนบ้านหาดขาม เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา