มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่โครงการจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โรค Covid-19 ของวัดสำโรงเหนือ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมสนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 25 ลัง แก่โครงการจัดทำถุงยังชีพ สำหรับแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค Covid-19 ซึ่งอาศัยอยู่ในย่านวัดสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โดยมี พระครูปริยัติวรโสภิต เจ้าอาวาสวัดสำโรงเหนือ เป็นผู้รับมอบ