มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี รวม 30 ลัง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงเกรดมาตรฐาน ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างอ่างวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โรงเรียนบ้านสระเพลง และโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร จำนวนรวม 30 ลัง โดย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่ผู้แทนรับมอบ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา