มอบน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อใช้ในการแข่งขันโครงการ “ASC Junior Culinary Talents 2019”

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อใช้ในการแข่งขันโครงการ “ASC Junior Culinary Talents 2019” ซึ่งเป็นการแข่งขันประกอบอาหารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจำนวน 20 ทีม ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม ณ อาคารเซนต์แมรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา