มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน เพื่อจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ในช่วง Covid-19

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง แก่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน เพื่อนำไปจัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 ในเขตชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล