มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 4,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง และโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน รวม 30 ลัง โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่ คุณสุรัตน์ กันล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ผู้แทนรับมอบ