มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการเขื่อนแก่งกระจานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 4,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเขื่อนแก่งกระจานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านหนองหงษ์ รร.ชลประทานแก่งกระจาน และ รร.บ้านวังนางนวล  โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียน