มอบผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง แก่ นศ. ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.สยาม

 คุณจิตรวลัย สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บจก.น้ำมันบริโภคไทย มอบน้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิงน้ำมันรำข้าวคิง สำหรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี ขอ โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดี และ ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม